Jak generovat klíče API?

Existují dva typy klíče API: „testovací“ a „produkční“ Tyto klíče se vytvoří automaticky po vytvoření testovacího účtu (testovací) a po úspěšné aktivaci účtu (produkční).

Chcete-li získat klíče API:

  1. Přihlaste se k přehledu
  2. Přejděte na INTEGRACI

Was this Section helpful?