Kako mogu generirati API ključeve?

Postoje dvije vrste API ključa; “Test” i “Uživo”. Ti se ključevi kreiraju automatski nakon kreiranja testnog računa (Test) i nakon uspješne aktivacije računa (Uživo).

Za dohvaćanje API ključeva:

  1. Prijavite se u vašu nadzornu ploču
  2. Idite na INTEGRACIJA

Was this Section helpful?