Kako mogu potvrditi bankovni račun?

Za potvrdu bankovnog računa slijedite korake u nastavku:

  1. Provjerite stoji li na izvatku bankovnog računa iznos za potvrdu
  2. Idite na Postavke > Postavke za plaćanje > Bankovni računi
  3. Idite do detalja dotičnog bankovnog računa
  4. Kliknite POTVRDI RAČUN
  5. Unesite iznos za potvrdu
  6. Kliknite POTVRDI

Ako ne možete pronaći iznos za potvrdu na vašem izvatku bankovnog računa, kontaktirajte Korisničku podršku za pomoć.

Was this Section helpful?