Hur lägger jag till Bankkonton?

För att lägga till ett bankkonto, följ stegen härnedan:

  1. Gå till Inställningar > Betalningsinställningar > Bankkonton
  2. Klicka på LÄGG TILL BANKKONTO
  3. Fyll i bankkonto informationen
  4. Klicka på LÄGG TILL BANKKONTO

Varje gång ett nytt bankkonto läggs till, kommer en liten transaktion att föras över till det kontot. Det är viktigt att hålla reda på detta belopp, då det krävs för att verifiera ditt bankkonto.

Det är möjligt att lägga till ett flertal konton till ditt konto. För att göra detta, upprepa stegen här ovan för varje enskilt bankkonto.

Was this Section helpful?