Hur verifierar jag ett Bankkonto?

För att verifiera ett bankkonto, följ stegen härnedan:

  1. Kolla bankkonto-utdraget för verifiering av belopp
  2. Gå till Inställningar > Betalningsinställningar > Bankkonton
  3. Gå till detaljerna för det specifika bankkontot
  4. Klicka VERIFIERA BELOPP
  5. Skriv in verifieringsbelopp
  6. Klicka på VERIFIERA

Om du inte kan hitta verifieringsbeloppet på ditt kontoutdrag, kontakta kundsupport för assistans.

Was this Section helpful?